Parter (z fr. parterre) je:

  • v širšom zmysle najbližšie okolie stavby, zahŕňajúce naväzné komunikácie, terénne úpravy, záhradnícke úpravy a tzv. malú architektúru
  • v užšom zmysle len rovinná časť parku alebo záhrady priamo pred budovou (najmä paláca, alebo zámku), dodržujúca daný architektonický štýl a často obsahujúca ornamentálne stvárnené záhony
Ľavá strana symetrického parteru na zámku Waddesdon Manor, Anglicko

Vo francúzskych záhradách tvorí parter väčšinou nízke priestory zostrihané a zostavené do geometrických obrazcov. Pri koncipovaní sa počíta tiež s čiastočným pohľadom zhora (z terasy, rampy, balkónu, okien v prvom poschodí).

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • Dudák, Vladislav; Pošva, Rudolf; Neškudla, Bořek (2000) (cs), Encyklopedie světové architektury: Od menhiru k dekonstruktivismu, 2: L – Ž, Praha: Baset, str. 679, ISBN 80-86223-08-6 
  • Koch, Wilfried (1998) (cs), Evropská architektura: Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost, Praha: Ikar, str. 477, ISBN 80-7202-388-8 
  • Pevsner, Nikolaus (1987) (de), Lexikon der Weltarchitektur (2. vyd.), München: Prestel, str. 226, ISBN 3-7913-0652-9