Zámok (stavba)

Romantický zámok Neuschwanstein v Nemecku

Zámok je buď väčšia starostlivo architektonicky riešená stavba, ktorá bola kedysi šľachtickým alebo panovníckym sídlom, alebo podľa inej definície synonymum slova hrad na Slovensku v novovekých kontextoch. Presnejšie definície sa rôznia - pozri nižšie.

DefiníciaUpraviť

V literatúre sa vyskytujú napr. nasledujúce definície (nie sú úplne vzájomne ekvivalentné):

 • „zámok - voľne stojaca obytná budova zväčša vkomponovaná do prírodného prostredia, alebo doplnená záhradou či parkom. Vyvinula sa z francúzskych a talianskych mestských palácov, resp. z prestavby hradu.“[1][2]
 • „zámok - väčšie šľachtické sídlo, zvonku i zvnútra starostlivo architektonicky riešené. Zámok sa vyvinul v Taliansku a Francúzsku zo stredovekého hradu...Ak nevznikol prestavbou hradu, vyznačuje sa zväčša pravidelným pôdorysom a osovým usporiadením. Zachoval si sčasti aj obranný význam. Vývinove je prechodným typom medzi hradom a kaštieľom. V slovenčine sa pojem hradu a zámku často prekrýva (Zvolenský, Oravský zámok, ale aj hrad).“[3]
 • „zámok - šľachtické sídlo, prechodný typ medzi hradom a kaštieľom. Na Slovensku splýva často s hradom (Oravský zámok).“[4]
 • „zámok - väčšia reprezentačná (umelecky cenná) budova, za feudalizmu šľachtické sídlo“[5]
 • „zámok - väčšia, obyčajne umelecky cenná budova, vystavaná spravidla na ťažko prístupnom alebo strategicky dôležitom mieste, za feudalizmu sídlo šľachticov alebo panovníkov“[6]
 • „Zámok je v slovenčine bežné označenie pre hrad upravovaný a využívaný v novoveku, a to dokonca až do čias nedávno minulých (napr. Bojnický zámok, Oravský hrad, Zvolenský hrad).“[7]
 • „zámok - synonymum hradu; termín sa začal používať v období renesancie“[8]

ReferencieUpraviť

 1. zámok. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 805.
 2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 3. zámok. In: Encyklopédia Slovenska VI T-Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1982. 853 s. S. 496.
 4. zámok. In: Malá encyklopédia Slovenska (A – Ž). Bratislava: Veda, 1987. s. 1987
 5. zámok. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 6. zámok. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 7. PLAČEK, Miroslav, BÓNA, Martin. Encyklopedie slovenských hradů. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7277-333-6. S. 11
 8. definícia prevzatá z publikácie: Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, 1990 dostupné online

Iné projektyUpraviť