Patologická anatómia

Patologická anatómia je pododbor patológie, ktorého úlohou je makroskopické a mikroskopické študium orgánov alebo ich častí, ktoré sa získali buď biopsiou alebo postmortem. Výsledkom je interpretácia výsledkov tejto štúdie.