O rovnomennom chránenom areáli pozri Pečniansky les (chránený areál).

Pečniansky les je miestna časť v bratislavskej Petržalke, rozdelená na lokality Pečniansky les 1, Pečniansky les 2 a Pečniansky les 3.

Poloha

Prevažnú väčšinu územia miestnej časti tvorí chránený areál Pečniansky les.

Lokality

upraviť