Pečniansky les 3

Pečniansky les 3 je lokalita v miestnej časti Pečniansky les v mestskej časti Petržalka v Bratislave.

Poloha v rámci Petržalky

Nachádza sa západne od diaľnice D2 a východne od štátnej hranice s Rakúskom.

Nachádzajú sa tu bývalé vojenské bunkre B-S 1 Štěrkoviště, B-S 2 Mulda, B-S 3 Paseka a B-S 4 Lány, v ktorom sa nachádza Múzeum petržalského opevnenia.

Takmer celú plochu lokality zaberá chránený areál Pečniansky les.

ZdrojeUpraviť