Finančná transakcia

(Presmerované z Peňažná transakcia)

Finančná transakcia alebo peňažná transakcia je vzájomne súvisiaca zmena stavu financií dvoch fyzických alebo právnických osôb, najmä rozsiahly bankový obchod alebo peňažný obchod. Príkladom je nákup alebo úver.