Kopa galaxií Pec je druhá najbohatšia kopa galaxií do vzdialenosti 100 miliónov svetelných rokov, hoci je omnoho menšia ako Kopa galaxií Panna. Leží hlavne v súhvezdí Pec. Celkovo kopa galaxií Fornax obsahuje vyše 18 galaxií. Hlavný, najväčší člen tejto kopy je NGC 1365.

Kopa na zábere z VLT. Ojedinelá špirálová galaxia vpravo dole je dominantná galaxia kopy, NGC 1365.

Vzdialenosť kopy bola určená pomocou cefeíd v jej galaxiách a z červeného posunu bola zase určená rýchlosť ich vzďaľovania. Výpočtom podľa Hubblovho zákona v = H.r bola potom spresnená Hubblova konštanta.

  • PLAUCHOVÁ, Jana. Súhvezdia od Andromedy po Žirafu. Redakcia Eduard Koči; ilustrácie Peter Zimnikoval; Beata Zimnikovalová, Michal Mojžiš, Tibor Krátky. prvé vyd. Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, 2023. 592 s. ISBN 978-80-89998-357. Kapitola Pec.