Pecový jarok je potok v Dolnom Zemplíne, v severozápadnej časti okresu Trebišov. Je to ľavostranný prítok Trnávky, má dĺžku 4,5 km a je tokom VI. rádu.

Pecový jarok
potok
Zdrojnica Slanské vrchy
Ústie Trnávka
Dĺžka 4,5 km
Povodie Ondava
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-30-10-004
Číslo recipienta 4-30-10-559
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Slanských vrchoch, v podcelku Mošník, na juhozápadnom svahu vrchu Pece (773 m n. m.) v nadmorskej výške cca 690 m n. m. Na hornom toku tečie juhovýchodným smerom, potom tečie na krátkom úseku na východ, zľava priberá krátky prítok z lokality Dernance a pokračuje juhojuhovýchodným smerom. Následne vstupuje do Východoslovenskej pahorkatiny, do podcelku Podslanská pahorkatina, napokon sa stáča severojužným smerom a sprava priberá významný prítok (2,3 km) z lokality Vladárka. Medzi rekreačným strediskom Biele Studničky a obcou Dargov (západne od nej) ústi v nadmorskej výške cca 278 m n. m. do Trnávky.