Perfektum (lat.) je predovšetkým slovesný čas vyjadrujúci:

  • buď minulý dej majúci nejaký - hoci v každom jazyku inak definovaný - vzťah s prítomnosťou (napr. v angličtine, nemčine a španielčine) alebo
  • jednorazový dej v minulosti ukončený (napr. v latinčine a francúzštine).

Zároveň je to sústava slovesných tvarov aj jednotlivý tvar na vyjadrenie tohto času. Vyskytuje sa napr. v latinčine (perfectum), nemčine ((Präsens)perfekt), angličtine (Present Perfect), francúzštine (passé composé), španielčine (pretérito perfecto compuesto), taliančine (passato prossimo) či v slovanských jazykoch. Vo väčšine slovanských jazykov, vrátane slovenčiny, medzičasom nahradil ostatné slovenské časy a je preto synonymom pre minulý čas (pretéritum) vôbec. V uvedených jazykoch okrem latinčiny a ruštiny sa tvorí ako spojenie tvaru slovesa mať alebo byť v prítomnom čase a príčastia minulého príslušného slovesa (napr. angl. you have done, nem. du hast getan, fr. tu as fait, tal. hai fatto, špan. has hecho, sloven. urobil si; rus. ty sdelal, lat. fecisti).

V semitských jazykoch tento termín označuje jednu z dvoch sád tvarov (druhou je imperfektum). Na rozdiel od latinčiny a iných európskych jazykov pojem perfektum označuje v semitských jazykoch nie slovesný čas, ale skôr vid. V arabčine sa napríklad perfektum používa pri tvorbe podmieňovacieho spôsobu.