Semitské jazyky sú vetva semitsko-hamitskej jazykovej rodiny v Prednej Ázii a severnej Afrike.

Mnohé zo semitských jazykov už vyhynuli a patria k jazykom, ktoré v kultúrnej histórii Európy a Ázie zohrali nezastupiteľnú úlohu. Semitské jazyky študuje semitológia.

Delenie upraviť

I) Východosemitské jazyky = severovýchodné semitské jazyky = severné periférne semitské jazyky:

II) Západosemitské jazyky:

Poznámky k deleniu upraviť

Iné delenie semitských jazykov je:

(*) Alternatívne delenie je chronologické na:

(**) Delenie týchto jazykov je dosť sporné. Iné delenie je:

  • Transversálne etiópske jazyky = centrálne etiópske jazyky + východné gurage (niekedy bez gafatčiny)
  • Vonkajšie etiópske jazyky =:
    • skupina n:
    • skupina tt:
      • západné gurage (ktorého jednotlivé nárečia sa rôzne považujú za samostatné jazyky skupiny tt)

(***)Pre nedostupnosť slovenských zdrojov písané anglickým pravopisom.

Externé odkazy upraviť