Periférne zariadenie

(Presmerované z Periféria)

Periférne zariadenie alebo periféria je v počítačovej technike zariadenie pripojiteľné ku systémovej jednotke počítača, ktoré mechanicky nie je jej integrálnou súčasťou, ale je ho možné ku systémovej jednotke počítača pripojiť. Systémovú jednotku počítača spolu s jej periférnymi zariadeniami súhrnne nazývame počítač.

Periférnymi zariadeniami počítača sú: