Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Periskop pozri Periskop (rozlišovacia stránka).

Periskop je optické zariadenie, ktoré umožňuje bočný posun prijímaného svetelného lúča. Používa sa predovšetkým vo vojenstve, kde umožňuje výhľad bez toho aby bol pozorovateľ vystavený priamej streľbe. Je dôležitou súčasťou vybavenia ponoriek a bojových vozidiel, používa sa ale aj v mnohých ďalších odboroch. Funguje na princípe vertikálneho tubusu na koncoch vybaveným zrkadlami naklonenými v 45° uhle tak, aby navzájom odrážali vonkajší obraz. Najjednoduchší periskop je tvorený dvojicou zrkadiel, z nich prvé odrazí svetelný lúč kolmo k pôvodnému smeru a druhé späť do pôvodného smeru, len posunutý o vzdialenosť zrkadiel. Tento typ periskopu sa dá jednoducho vyrobiť a používa sa napríklad k pohľadu cez hlavy davu. Má ale len obmedzené použitie, pretože pri väčšej vzdialenosti zrkadiel obmedzuje zorný uhol. Tento typ periskopu je vo vojenstve známy pod označením Delostrelecký ďalekohľad. Na princípe periskopu pracujú aj binokulárne delostrelecké zameriavacie systémy. Skladajú obraz z dvojice objektívov a na základe paralaxie obrazov cieľa umožňujú určiť jeho vzdialenosť. Najväčšie systémy tohto druhu, vyrobené pre bojové lode, mali základňu dlhú niekoľko metrov.

Princíp periskopu.
A – Periskop s dvoma rovnými zrkadlami.
B – Periskop s dvoma pravouhlými prizmami.
1 – 2 – Rovné zrkadlá.
3 – 4 – Pravouhlé prizmy.
5 – 6 – Oko pozorovateľa.
7 – 8 – Trubica periskopu.
H – Optická výška periskopu.
Princíp šošovkového periskopu.
A – Periskop s jednou šošovkou (L2) na korekciu obrazu.
B – Periskop s dvoma šošovkami (L2 – L3) na korekciu obrazu.
1 – 3 – Otvor periskopu.
2 – 4 – ohnisková doštička.
P – Pravouhlé prizmy (alebo rovné zrkadlá).
L1 – Objektívové šošovky.
L2 – pre AL2 – L3 – pre B – Šošovky otáčajúce obraz.
L3L4 – pre AL4 – L5 – pre B - Okulár.
L0 – Kolektívne šošovky.
y – vzdialený objekt.
H – optická výška periskopu.

Periskop ponorky je optická sústava, v ktorej je okrem zrkadiel aj sústava šošoviek. Tento typ periskopu nezmenšuje zorný uhol i pri mnoho metrovom posune lúča.

Galéria upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Periskop