Permitivita vákua (iné názvy: elektrická konštanta[1], permitivita voľného priestoru[2], dielektrická konštanta vákua[3], zriedkavo: influenčná konštanta[4] ; značka: ε0) je súčasť permitivity, fyzikálna konštanta vyskytujúca sa v Coulombovom zákone (v časti 1/4πε0).

Jej hodnota je ε0 = 8,854187.10-12 F.m-1. Hodnota permitivity vákua sa nemeria, je to definovaná hodnota.

Zdroje upraviť

  1. [1]
  2. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2019-06-02]. Dostupné online. Archivované 2007-07-09 z originálu.
  3. [2]
  4. [3] S. 333