Personalizmus

Personalizmus je:

  1. Schleiermacherom presadzovaný a Goethem a Feuerbachom používaný názov pre vieru v osobného boha (teizmus) v protiklade k panteizmu.
  2. Smer súčasnej filozofie, ktorý hlása, že realita je koniec koncov spoločenstvo osôb, pričom najvyššou osobou je boh. Príroda ako súhrn duchov, osobností je spojovacím článkom medzi bohom a človekom a zároveň zjavením pôsobenia najvyššej osoby. Osobnosť je duchovný základný prvok bytia.

V strede pozornosti personalizmu je teda osobnosť ako prvotná realita a najvyššia duchovná hodnota. Jedným z jeho zdrojov je Leibnizova monadológia.

Personalizmus sa začal šíriť koncom 19. stor. v USA a okrem USA sa rozvíja najmä vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.