Pesticíd

(Presmerované z Pesticídy)

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, škodcom a burine. Boli vytvorené, aby usmrcovali alebo iným spôsobom poškodzovali živé organizmy a sú - ako napísala americká Národná výskumná rada (U.S. National Research Council) - „možno jediným druhom toxických chemikálií, ktorý je zámerne aplikovaný v životnom prostredí" (National Research Council, 1993). Množstvo problémov spôsobených polstoročným intenzívnym používaním syntetických pesticídov je šokujúce.

Rozdeľujú sa podľa cieľového organizmu, na ktoré pôsobí:

 • insekticídy - Insekticídy sú prostriedky proti hmyzu a roztočom. Rozoznávame ich podľa spôsobu prenikania organizmu na kontaktné, požieravé, vdychové alebo dotykové.
 • herbicídy - Herbicíd je chemická látka, ktorá sa používa na ničenie buriny. Patrí medzi pesticídy (látky ničiace organizmy). Väčšinou sa vstrebáva cez listy a rozvádza sa do stopiek a koreňov. Zasiahnuté buriny zastavujú svoj rast a vývin.
 • fungicídy - Fungicíd je chemická látka, ktorá sa používa na ničenie húb a plesní. Patria sem aj moridlá, ktoré sa používajú na ochranu osiva. Fungicídy sú prostriedky proti hubovým ochoreniam alebo plesniam. Patria k nim rôzne zlúčeniny medi, ortuti, zinku a iných ťažkých kovov. Fungicídy sa používajú napríklad na ochranu dreva alebo textilu proti plesniam.
 • nematocídy - Nematocídy tvoria skupinu pesticídov, ktoré sa používajú v boji proti voľne žijúcim a cystotvorným háďatkám v pôde. Patria k nim látky na báze N-metyl-ditiokarbamátov, 1,2-dibrómchlórpropánu.
 • rodenticídy - Chemické zlúčeniny určené na ničenie hlodavcov v poľnohospodárstve alebo domácnostiach. Sú založené na báze fosforovodíka, fosfidov alebo warfarínu. Tieto pesticídy sú jedovaté aj pre človeka.
 • akaricídy - Chemické zlúčeniny určené na ničenie roztočov. Sú založené na báze malatiónu al. meoinphosu. Akarcídy sú prípravky, ktoré ničia pavúkovitých škodcov rastlín. Do tejto skupiny prípravkov patrí väčšina organofosfátových insekticídov, všetky sírnaté fungicídy a špeciálne akarcídy.
 • algicídy -
 • molluskocídy - Chemické zlúčeniny určené na ničenie mäkkýšov.
 • piscicídy - Chemické zlúčeniny určené na ničenie rýb.
 • termiticídy - Chemické zlúčeniny určené na ničenie termitov.


Podľa chemickej povahy sa rozdeľujú napr. na:[1]

Referencie

upraviť
 1. Miroslav Šuta: Chemické látky v životním prostředí a zdraví, Ekologický institut Veronica, Brno 2008, ISBN 978-80-87308-00-4)