Petejovce (okres Stropkov) bola obec na Slovensku vo východnej časti doliny Ondavy.[1]

Historické názvy

upraviť

Historické názvy[2]:

Po maďarsky Petöfalva, Kispetófalva.

Prvá písomná zmienka je z roku 1595 (najmladšia obec vo východnej časti doliny strednej Ondavy). V roku 1600 boli obyvatelia po prvýkrát danení (nachádzalo sa tu 6 domov). V roku 1610 bolo zdanených 0,75 porty, v roku 1635  .[1]

V Petejovciach sa nachádzal drevený kostolík svätého Archanjela Michala, ktorý bol postavený v prvej polovici 17. storočia a gréckokatolícky chrám postavený koncom 19. storočia.

Severovýchodne od Petejoviec (asi 1 km) bola osada - veľkostatok "Bartkov Majer" (maď. Bartkó Majorság) - zanikla okolo roku 1900.

V dostupnej cirkevnej matrike z 19. storočia sa dozvedáme priezviská vtedajších občanov: Bodnár, Drobňák, Havaj, Hudák, Humeník, Hurný, Husár, Horňák, Jakubčák (mlynár), Kaňuk, Kleban, Kokinda, Kolesár, Kráľ, Kulin, Popovec, Ragan, Slíž, Staurovský, Štefánik a Tarabčák.

Obec zanikla v roku 1965 (zaplavená vodným dielom Veľká Domaša).

Z obce Petejovce zostal na brehu len pôvodný cintorín s pamätníkom od rodáka a architekta Juraja Havaja.

Časť obyvateľov sa presťahovala v roku 1963 do okolitých obcí: Turany nad Ondavou, Vyšný Hrabovec, Nová Kelča a mesta Stropkov.[2]

Rodáci

upraviť
  • doc. Ing. arch. Juraj Havaj, CSc. (* 1939), architekt
  1. a b ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Vyd. 1. Michalovce : Zemplínska spoločnosť, 2001. 760 s. ISBN 80-968579-1-6. S. 391.
  2. a b TURANY NAD BODVOU. In: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Zväzok III. Bratislava : Veda, 1978. 536 s. S. 204 – 205.

Externé odkazy

upraviť