Piestová skupina je súhrné označenie pre piest a súčasti s ním spojené v piestových strojoch. Piestovú skupinu okrem piestu tvoria:

Pohľad zospodu na piestovú skupinu: piest s piestovým čapom a krúžkami.