Pigmentová bunka

Pigmentová bunka alebo melanocyt je bunka, ktorá vo svojej cytoplazme obsahuje zrná pigmentu melanínu. Vyskytuje sa najmä vo väzive kože, dúhovky a cievnatky oka. Melanocyty sú neuroektodermového pôvodu.