Plameň - v podtitule Časopis slovenskej mládeže (od 1. čísla XIV. ročníka Časopis katolíckej mládeže) vydával Spolok sv. Vojtecha v Trnave.

Plameň začal vychádzať v roku 1934 - I. ročník, a vychádzal nepretržite až do prvých rokov po druhej svetovej vojne. Posledným číslom XIV. ročníka bolo číslo 9. Ďalšie vydávanie časopisu bolo v dôsledku Februárových udalostí zastavené. Uverejňovali v ňom svoje práce začínajúci autori, neskorší známi slovenskí básnici a spisovatelia, napr. Vojtech Mihálik, Miroslav Válek, Viliam Turčány a iní.

Vydavateľské ročníky Plameňa sa kryli so školským rokom. Začínali septembrom a končili júnom. Zodpovedný redaktor bol najprv Valér Vnuk, neskôr Ján Motulko.

Časopis vychádzal dva razy mesačne. Mal z dnešného pohľadu niekoľko zaujímavých rubrík:

 • Odkazujeme - odkazy a informácie redakcie.
 • Otázky a odpovede - v tejto rubrike redakcia odpovedala na otázky svojich predplatiteľov, ktoré by mohli zaujímať aj ostatných čitateľov. Na otázky súkromného rázu dostal predplatiteľ odpoveď listom, ak priložil oznámkovanú obálku s napísanou svojou adresou.
 • Plamenisti si želajú - v tejto rubrike uverejnili každému čitateľovi krátky oznam do 15 slov o predaji, kúpe a výmene atď. rôznych vecí. Manipulačný poplatok sa hradil v poštových známkach. Oznamy, týkajúce sa vecí, čo nepatria do rúk mládeže neuverejnili (o politických brožúrach, perifernej literatúre "krvákoch" atď.).
 • Svet dievčat.
 • Škola šachu.
 • Mladý roľník.
 • Kultúra
 • Stĺpik umenia.
 • Filatelia.
 • Ako si to spravím?
 • Telesná výchova
 • Kútik tajov.