Otvoriť hlavné menu

Platidlo je všeobecne akýkoľvek obvykle používaný prostriedok výmenného obchodu. V rôznych kultúrach túto úlohu mohli v minulosti plniť napríklad kamienky určitých minerálov, mušle, pierka a pod. U Slovanov sa na dlhý čas ujalo ako platidlo plátno, od čoho tiež pochádza slovo platiť.

MinceUpraviť

Rôzne kultúry používali farebné a drahé kovy, ktoré postupne dostali podobu čo do tvaru a hmotnosti (hrivny, prúty, mince) z nich sa ako najpraktickejšie ukázali mince, čím vznikli prvé peniaze.

Papierové peniazeUpraviť

Papierové bankovky sa prvýkrát objavili v Číne, pôvodne ako potvrdenky za príjem peňazí, keďže bol nedostatok mincí.