Pleva alebo zriedkavo gluma (lat. gluma) je špeciálny termín používaný hlavne pre blanitý listeň v súkvetí tráv (teda rastlín z čeľade lipnicovité – Poaceae), z ktorého pazuchy vyrastá klások. Vo väčšine prípadov sú na báze klásku plevy 2, len výnimočne iný počet alebo plevy celkom chýbajú či sú zakrpatené.

Príklad dvojkvetého klásku tráv, 1-plevy, 2-plevice, 3-osti, 4-plievočky, 6-tyčinky

Tvar, farba a ďalšie vlastnosti pliev sú jedným z dôležitých znakov pri určovaní tráv. Plevy sú usporiadané striedavo (aj keď blízko seba, preto sa na prvý pohľad môžu zdať kladne usporiadané), a tak rozlišujeme dolnú plevu a hornú plevu. Dolná pleva a horná pleva môžu byť približne rovnaké, alebo mierne či výrazne rozdielne. Plevy sú niekedy jednožilné, inokedy nevýrazne viacžilné či zreteľne viacžilné. V prípade rozdielnych pliev môže mať horná a dolná pleva rôzny počet žiliek, čo tiež býva znak dôležitý pre určovanie tráv. Stredná žilka plevy môže byť niekedy pretiahnutá v osť, aj keď je tento jav menej častý ako v prípade plevíc. Nad plevami pokračuje vreteno klásku s jednotlivými kvetmi či kvetom (v prípade jednokvetého klásku).

Termín pleva sa však používa aj pre blanitý listeň rastlín čeľade šachorovité (Cyperaceae). Pri šachorovitých však nenájdeme plevice ani plievočky. Termín pleva tu označuje blanitý listeň podopierajúci kvet, či blanité listene na báze klásku, za ktorými kvet chýba či je sterilný. Pri rode ostrica (Carex) sa termín pleva používa pre listeň podopierajúci pamechúrik, aj pre listeň ktorý pamechúrik obaľuje. Pamechúrik je vlastne nažka obalená plevou. V niektorej literatúre sú však tieto plevy označované všeobecnejším termínom listeň.

Obilie upraviť

Plevy tvoria nežiaducu prímes pri výrobe potravín z obilia, preto sa po žatve musí zrno pliev vždy zbaviť. Odtiaľ potom tiež pochádza známa slovenská frazéma "oddeliť zrno od pliev" – tu väčšinou vždy v prenesenom zmysle (oddeliť dobrú časť od časti zlej, nepotrebnej, zbytočnej).

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pleva na českej Wikipédii.