Plošina (geomorfológia)

Plošina alebo plató (starší pravopis: plateau) je v geografii a geomorfológii označenie pre ploché územie v akejkoľvek nadmorskej výške.[1] Bežné definície sú:

  • plochý tvar reliéfu sklonený do 3°
  • územie s plochým alebo veľmi mierne zvlneným georeliéfom (výškové rozdiely do 200 m/prevládajúca výšková členitosť do 30 m) v okolitom členitejšom území, ktoré je spravidla oddelené svahom od príslušnej eróznej bázy

Na Slovensku sa plošiny vyskytujú najmä v Slovenskom rudohorí, Spišsko-gemerskom krase, Slovenskom krase a inde.

Referencie upraviť

  1. plošina. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 475.