Slovenské rudohorie

Slovenské rudohorie (zastarano Slovenské Krušnohorie) je krajinná oblasť subprovincie Vnútorné Západné Karpaty. Stredná časť Slovenského rudohoria - územie (najmä) Volovských vrchov, Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny - sa medzi geológmi označuje aj ako Spišsko-gemerské rudohorie[1].

Slovenské rudohorie
geomorfológická oblasť
Roháčka, krajinný celok Čierna hora
Štáty Slovensko Slovensko,  Maďarsko Maďarsko
Regióny Košický, Banskobystrický
Nadradená
jednotka
Vnútorné Západné Karpaty
Susedné
jednotky
Fatransko-tatranská oblasť
Slovenské stredohorie
Lučensko-košická zníženina
Podhôľno-magurská oblasť
Podradené
jednotky
Čierna hora
Revúcka vrchovina
Rožňavská kotlina
Slovenský kras
Spišsko-gemerský kras
Stolické vrchy
Veporské vrchy
Volovské vrchy
Najvyšší bod Stolica
 - výška 1 476 m n. m.
Poloha pásma na Slovensku
Poloha pásma na Slovensku
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pohorie bolo pomenované podľa bohatých zásob nerastných surovín.[2]

Základné údaje

upraviť
  • Najvyšší vrch: Stolica (1 476 m n. m.)
  • dĺžka: cca 140 km
  • šírka: cca 40 km
  • rozloha: cca 4 000 km²

Má masívny, často plošinový reliéf. Na rozdiel od iných pohorí na Slovensku má len jednu (aj to malú) kotlinu a hornatý charakter len na juhu.

Vďaka svojej pestrej geologickej stavbe bolo Slovenské rudohorie v minulosti miestom ťažby rôznych rúd, ktorá dosiahla rozmach v 14. až 19. storočí. Ťažba sideritu v Nižnej Slanej sa v súčasnosti skončila. Pokračuje však ťažba nerudných surovín, ako sú magnezit a mastenec.

Všetky, okrem krasových oblastí, sú husto zalesnené.

Polohopis

upraviť
Hierarchia
Alpsko-himalájska sústavaKarpatyZápadné KarpatyVnútorné Západné KarpatySlovenské rudohorie
***

Delenie

upraviť

Podľa aktuálneho geomorfologického členenia sa Slovenské rudohorie delí na tieto podcelky[3]:

Podľa staršieho orografického členenia Slovenska [4] sa položka "Podsústava Slovenského rudohoria" resp. "Slovenské rudohorie (podsústava)" delí nasledovne:

Podľa iného staršieho orografického členenia [5] sa Slovenské rudohorie člení nie ako dnes horizontálne, ale vertikálne na:

Podobne v delení Karpát podľa J. Kondraciego (ktoré samostatnú položku nazvanú „Slovenské rudohorie“ neobsahuje) sú jednotlivé položky spolu zodpovedajúce Slovenskému rudohoriu tak, ako je vymedzené v aktuálnom geomorfologickom členení Slovenska, územne vymedzené nasledovne [6]:

Referencie

upraviť
  1. Vass, D., (Editor), 1988, Vysvetlivky k mape regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 65 s.
  2. OECD. OECD Performance Environmental Reviews (Slovak version) Slovak Republic [online]. [Cit. 2016-01-08]. Dostupné online. (Slovensko) str. 31
  3. Mazúr, E., Lukniš M., 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko. Slovenská kartografia, Bratislava
  4. orografické členenie Slovenska
  5. pozri napr. Slovenský národopis: časopis Slovenskej akadémie vied, XIII, 1965, str. 225
  6. Fyzickogeografické členenie Slovenska

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť