Fyzickogeografické členenie Slovenska

Fyzickogeografické členenie Slovenska resp. fyzickogeografická regionalizácia Slovenska je fyzickogeografické členenie resp. fyzickogeografická regionalizácia územia Slovenska, teda členenie resp. regionalizácia tohto územia z hľadiska fyzickej geografie.

Existujú čiastkové prístupy k fyzickogeografickému členeniu (založené len na jednej disciplíne fyzickej geografie) a komplexné prístupy (zohľadňujú viacero disciplín fyzickej geografie, ale najmä geomorfológiu).

Čiastkové členenia

upraviť

Pozri:

Komplexné členenie

upraviť

Podľa J. Kondrackého

upraviť

Technická poznámka: Položky sú v tomto systéme opatrené aj identifikačnými číslami. Slovenské preklady sú robené primárne podľa aktuálneho geomorfologického členenia a sekundárne podľa starších členení Slovenska; poznámky o územnom rozsahu jednotiek sú urobené vo vzťahu k aktuálnemu geomoforfologickému členeniu Slovenska. Znak X znamená, že na danom mieste nasleduje/-jú ďalšia položka/-ky, ktoré ale ležia mimo územia Slovenska.

5 Karpatský región:

Upravená verzia Kondrackého členenia

upraviť

Nasledujúca mapa[2] obsahuje upravenú verziu Kondrackého členenia (podľa str. IX bola v slovenskej časti čiastočne upravená podľa aktuálneho slovenského geomorfologického členenia Mazúra a Lukniša), ktorá obsahuje niektoré menšie zmeny, napr.:

  • Chvojnická pahorkatina je vyradená z Karpát
  • Myjavská pahorkatina je preradená pod Biele Karpaty
  • Strednonitrianska kotlina je vyradená z Karpát
  • Przełom Dubrawski je zrušený (územie je rozdelené medzi Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy)
  • jednotka 515.18 je zrušená a preradená pod jednotku Žiarska kotlina.

Podľa V. Krála

upraviť

Uvedené sú len položky na území Slovenska. Položky vyskytujúce sa aj mimo Slovenska aj na Slovensku majú v nasledujúcom zozname uvedené len názov slovenskej časti (pokiaľ ho autor uviedol); názov Biesczady bol preložený podľa zoznamu ÚGKK SR ako Beščady.

Karpaty a okolité panvy:

Poznámky a referencie

upraviť
  1. Myjavská pahorkatina je na Kondrackého mape zakreslená, ale nemá tam pridelené číslo, čiže buď omylom vypadlo číslo alebo je myslená ako časť Vizovickej vrchoviny (dotýka sa s ňou v jednom bode)
  2. [1] (vzadu)
  3. podľa priloženej (ťažko čitateľnej) mapy na tomto mieste asi autorovi omylom vypadlo Horehronské podolie ako ďalšia položka
  4. z priloženej mapy nie je jasné, či podľa autora zasahuje aj na územie Slovenska