Északi-középhegység

Északi-középhegység (-po maďarsky; doslova "severné stredohorie"; iné názvy: Észak-magyarországi-középhegység - "severomaďarské stredohorie", po slovensky Severné stredohorie[1] alebo Severomaďarské stredohorie) je krajinná jednotka v Maďarsku, ktorá zahŕňa:

 • a) všetky pohoria v severnom Maďarsku medzi Burdou a Zemplínskymi vrchmi (vrátane alebo bez priľahlých zníženín a vrátane alebo bez pohoria Gödöllői dombság), čiže pojem zahŕňa aj maďarské pokračovanie Slovenského krasu (teda pokračovanie Slovenského rudohoria)[2][3][4], alebo
 • b) slovenskú Matransko-slanskú oblasť + jej pokračovania (teda pohoria) v severnom Maďarsku od Burdy až po Zemplínske vrchy (vrátane Gödöllői dombság; bez maďarského pokračovania Slovenského krasu) + slovenskú Lučenecko-košickú zníženinu + jej pokračovania (teda zníženiny) v severnom Maďarsku; iný názov pre túto jednotku znie Mátraerdő a (navrhovaný) slovenský názov pre túto jednotku je Matransko-slanská hornatina,[5][6][7] alebo
 • c) zriedkavo: len pohoria v severnom Maďarsku (a ich malé výbežky na Slovensku) medzi Burdou a Miškovcom (bez Gödöllői dombság, ako aj bez priľahlých zníženín)

DelenieUpraviť

Význam aUpraviť

 
Északi-középhegység vo význame a (vrátane priľahlých zníženín a vrátane Gödöllői dombság)

A) Delenie podľa V. Krála (autor uvádza predmetné územie len ako integrálnu súčasť Vnútorných Západných Karpát, teda ho špeciálne nevydeľuje; tu sú uvedené položky z jeho zoznamu zodpovedajúce vyššie uvedenému významu "a", vrátane priľahlých zníženín a Gödöllői dombság):[8]

Vnútorné Západné Karpaty:

Poznámka:(*)Len po maďarsko-slovenské hranice.


B) Delenie podľa Katonu (zahŕňa aj priľahlé zníženiny a Gödöllöi dombság):[2][9]

Észak-magyarországi-középhegység:

Význam bUpraviť

Delenie podľa Hajdú-Mohárosa a kol.:[6]

Mátraerdő/Északi-középhegység/Matransko-slanská hornatina:

Význam cUpraviť

 
Északi-középhegység vo význame c (slabá sivá čiara dole je slovensko-maďarská hranica)

Delenie podľa J. Kondrackého:

Severomaďarské stredohorie:

ReferencieUpraviť

 1. Maďarsko in: Mariot, P. et al.: Malá encyklopédia zemepisu sveta, 1976
 2. a b Katona, J.: TÁJFÖLDRAJZ – TÁJVÉDELEM Dostupné online.
 3. Az Északi-Középhegység na Nemzetismerek
 4. Az Északi-középhegység természeti adottságai
 5. Hajdú-Moharos, J.: Cseh-Morvaország és Szlovákia természeti tájbeosztása, 1994 (Dostupné online).]
 6. a b HAJDÚ-MOHAROS JÓZSEF (1957-2001) - HEVESI ATTILA - HORVÁTH ZSOLT A Kárpát-Pannon térség természeti tájbeosztása (Dostupné online).]
 7. Magyarorszag_kozeptajai.jpg, Magyarorszag_kozeptajai.doc
 8. Král, V.: Fyzická geografie Evropy, 2001
 9. . Dostupné online.