Orografické členenie Slovenska

Dolu je uvedené orografické (horopisné) členenie Slovenska. Je podrobnejšie ako geomorfologické členenie, ale zároveň je staršie a z vedeckého hľadiska menej presné.

Vnútrokarpatské zníženiny (sústava)Upraviť

Vonkajšie Karpaty (sústava)Upraviť

Vnútorné Karpaty (sústava)Upraviť

Pozri ajUpraviť