+

Plus (+) môže byť:

  • v matematike: znak matematickej operácie sčítanie a spojka vyjadrujúca sčítanie (synonymum "a")
  • televízna stanica Plus, dnes JOJ Plus
  • v matematike a fyzike: označenie kladnej veličiny (napr. číslo +2; teplota +3 stupne) a príslovka označujúca kladnú veličinu
  • za relevantným číselným údajom: znak pre "(o niečo) lepší/vyšší ako" (napr. známka 3+)
  • hovorovo: výhoda, klad

Súvisiace znamienko

upraviť