Plynulé liatie

Plynulé liatie/odlievanie (iné názvy: kontinuálne liatie/odlievanie, kontinuitné liatie/odlievanie, nepretržité liatie/odlievanie) je metóda liatia ingotov, pri ktorej sa tavenina na druhom konci súčasne ochladzuje.

Schematické znázornenie plynulého liatia ocele:
1. lejacia panva
2. medzipanva
5. kryštalizátor
12. výsledný polotovar
A. tekutá oceľ
B. tvrdená oceľ
C. troska
D. vodou chladené medené dosky
E. žiaruvzdorné valce

PostupUpraviť

Na jednej strane v dostatočnej výške je tekutá oceľ v panve. Táto sa prelieva do medzipanvy kde je kontrolovaná teplota a hladina, aby bola zaistená kotinuita pri výmene panvy. Z medzipanvy vyteká tekutá oceľ výtokovými uzlami (jedným až štyrmi) do kryštalizátora, kde sa prudkým ochladením vytvára kôra na povrchu. Vzniknutý nekonečný profil je ďalej ťahaný a ochladzovaný. Po ochladení v celom priereze sa delí na požadovanú dĺžku. Proces je teoretický nekonečný, praktický sa prerušuje kvôli zmene profilu ingotu, a hlavne opotrebeniu výmurovky medzipanvy.

Externé odkazyUpraviť