Poľovný pes

Poľovné psy predstavujú skupinu plemien, ktoré sa využívajú, ako už ich označenie naznačuje, prevažne k lovu. Ich spoločným znakom je výborne vyvinutý lovecký pud, ktorý človek usmerňuje výcvikom pre svoje účely.

Retríver aportuje kačku

SystematikaUpraviť

Dnes delíme poľovné psy podľa spôsobu lovu do šiestich hlavných skupín na:

  1. stavače- psy patriace k skupine FCI číslo VII. Ide o psy pracujúce s vysokým nosom (t. j. nejdú po stope s nosom pri zemi, ale vetria so zdvihnutým nosom). Ich typickou vlastnosťou je, že vystavujú zver (t. j. majú strnulý postoj a zdvihnutú jednu prednú labu).
  2. sliediče - psy patriace k skupine FCI číslo VIII. Ide o plemená šľachtené a cvičené pre prácu v neprehľadnom, kríkmi a porastom zarastenom teréne na vyháňanie drobnej zvery. Pracujú s nízkym nosom (t. j. čuchajú stopu s nosom pri zemi) a na teplej stope (t. j. čerstvej stope) by mali byť hlasní (t. j. mali by štekať)
  3. retrívre- psy patriace k skupine FCI číslo VIII. Sú to psy s vrodenou schopnosťou aportovať. Zvyčajne majú dobrú čuchovú pamäť a vyznačujú sa priateľskou povahou a vynikajúcou ovládateľnosťou. Do tejto kategórie sa môžu zaradiť aj vodné psy.
  4. duriče - psy patriace k skupine FCI číslo V a VI. Patria k najstarším loveckým plemenám. Sú schopní nájsť zver aj v húštinách a hlasno ju nahnať k poľovníkovi. Typické vlastnosti týchto plemien sú vytrvalosť a výnimočný orientačný zmysel.
  5. farbiare - psy patriace k skupine FCI číslo VI. Sú to špecialisti na dohľadávanie jelenej a danielej zvery. Majú vynikajúci čuch a sú schopní sledovať aj pomerne starú stopu.
  6. brlohári - psy patriace k skupine FCI číslo III. a IV. Do tejto skupiny patria teriéry (s výnimkou vysokých teriérov ako napr. airedalský teriér) a jazvečíky. Typická vlastnosť týchto plemien je odvaha a schopnosť samostatne pracovať.

Toto rozdelenie však nevystihuje úplne presnú špecializáciu plemien, pretože rôzne plemená teriérov sú upotrebiteľné nielen ako norníci, ale dajú sa nasadiť rôzne. V dnešnej dobe je nepraktické špecializovať výcvik psa na jednu oblasť poľovníctva. Vlastnosti väčšiny plemien sa prekrývajú a preto sa dajú využiť širšie. Stavače aj sliediče sa dajú s podobným výsledkom nasadiť na prácu na poli i v lese a teriér môže byť aj dobrým duričom.[1]

ZdrojeUpraviť

Tichá, V.; Tichý, J.: Atlas plemen loveckých psů. Jiří Flégl-Vega, Praha 2003, ISBN 80-903186-0-6

  1. pozri Tichá/Tichý s.48