Terén

rozlišovacia stránka

Terén môže byť:

  • časť povrchu pevniny so všetkými prírodnými i umelými objektmi a javmi,[1][2][3][4] pozri terén (geografia)
  • pracovná oblasť mimo vlastného pracoviska,[1][2] pozri pracovisko
  • prostredie,[3]
  • v športe: miesto vhodné na vykonávanie niektorých športov (napr. lyžiarsky terén, cyklistický terén)[3]

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. a b Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „terén“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0750-X 
  2. a b Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „terén“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=terén&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8#, dost. 2018-08-08 
  3. a b c Peciar, Śtefan, ed. (1965), „terén“, Slovník slovenského jazyka, IV, S – U (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, str. 177 
  4. Větvička, Jiří; David, František; Kudrnáč, Jan a kol., edi. (1966), „Terén“, Vojenský terminologický slovník (1. vyd.), Praha: Naše vojsko, str. 280 
  5. Říman, Josef, ed. (1987), „Teren“, Malá československá encyklopedie, 6, Š – Ž (1. vyd.), Praha: Academia, str. 177 ; Říman, Josef, ed. (1987), „Terenová“, Malá československá encyklopedie, 6, Š – Ž (1. vyd.), Praha: Academia, str. 177 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.