Pod lampou (neskôr ako Večer pod lampou) je televízna diskusná relácia českej televízie TV Noe. Relácia sa zaoberá vedeckými, politickými, kultúrnymi a aktuálnymi spoločenskými témami, ktoré diskutuje moderátor s pozvanými hosťami.

Relácia vznikla v Slovenskej televízii, začínala na kanáli STV2 (2004 – 2007), po zrušení tohto vysielania bola v Rádiu FM (2008 – 2009), potom v televízii JOJ Plus (2009 – 2010) a opäť na Dvojke (2011 – 2012). Medzičasom bola zverejňovaná aj pomocou crowdfundingu na sociálnych sieťach a YouTube. Od roku 2015 ju vysiela televízia TV Noe.

Hlavnou osobnosťou, moderátorom relácie, je Štefan Hríb.

Začiatky na Dvojke

upraviť

Relácia Pod lampou vznikla v roku 2004 ako nový formát verejnej televíznej diskusie. Pri jej vzniku stáli Štefan Hríb a novinár Juraj Kušnierik. Dostala priestor k vysielaniu na druhom, artovejšom kanáli verejnoprávnej Slovenskej televízie za riaditeľa Richarda Rybníčka.

V januári 2007 bolo vysielanie relácie v Slovenskej televízii zastavené, pretože sa nevenovala plánovanej téme, ale situácii v televízii − s hosťami Eugenom Kordom a Martinom Mojžišom sa moderátor venoval diskusii o odvolaní Eugena Kordu z postu šéfredaktora relácie Reportéri STV.

Po ukončení vysielania relácie Pod lampou začal Štefan Hríb moderovať rozhlasovú reláciu Bez lampy_FM na Rádiu_FM.

V rokoch 2009 – 2010 moderoval Štefan Hríb diskusnú reláciu Lampa v televízii JOJ Plus.

Znova na Dvojke

upraviť

V roku 2011 vysielanie relácie opätovne obnovil Rozhlas a televízia Slovenska (niekdajšia STV), tentokrát v zmluvnom vzťahu s vydavateľstvom W Press pod názvom Večer pod lampou.

Televízia sa na konci roku rozhodla nepokračovať v zmluvnom vzťahu, pretože v rozhodnutí z 20. decembra 2011 obdržala od Rady pre vysielanie a retransmisiu pokutu vo výške 50 000€ za názorovo nevyváženú diskusiu zo dňa 23. júna 2011 ku kauze vraždy Ľudmily Cervanovovej.[1] Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z roky 2013[2], ktorý pokutu potvrdil, došlo k „nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci programovej služby“ tým, že v relácii popri hosťoch (odsúdení z tejto kauzy) nedostali priestor na vyjadrenie ani prokurátori, ani forenzný psychológ z tejto kauzy, a bolo tým dotknuté ich právo na ochranu ľudskej dôstojnosti.[2]

(...) komentár a osobný názor moderátora k absencii určitých hostí a k dôvodom, ktoré ich k tomu viedli, je nadbytočný a a priori divákovi vsugerúva názor na hostí, ktorí sa do relácie nedostavili. (...) Náslendné vedenie diskusie zo strany moderátora bolo podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky jednostranne zamerané v prospech odsúdených. V súvislosti s nepoužitím dôkazov z tzv. levočských archívov moderátor neuviedol nič z odôvodnení rozhodnutí súdov, či sa s dôkazmi z tzv. levočských archívov vysporiadali a ak áno, ako sa s nimi vysporiadali. (...)
– NS SR, 27. februára 2013

Spolupráca tvorcov relácie s RTVS bola koncom roka 2014 opätovne ukončená.[3]

Crowdfunding a súčasnosť

upraviť

Relácia je v súčasnosti vysielaná vďaka tzv. crowdfundingu, teda za vyzbierané finančné príspevky dobrovoľníkov, pod názvom „Jedno euro za jedno Pod lampou.“ Podľa niektorých zdrojov cena jedného vysielania dosahuje náklady vo výške 3 000€.[4] Takto vzniknutá relácia je uverejňovaná na webovej stránke časopisu .týždeň, príslušnom kanáli YouTube.

Od 14. mája 2015 ju televízne vysiela česká TV Noe.[5]

Referencie

upraviť
  1. SITA. Najvyšší súd potvrdil pokutu 50-tisíc za Lampu o kauze Cervanová. SME (Bratislava: Petit Press), 2013-02-27. Dostupné online [cit. 2016-10-19]. ISSN 1335-4418.
  2. a b Rozsudok v mene Slovenskej republiky. (2Sž/3/2012) [online]. Najvyšší súd Slovenskej republiky, 2013-02-27, [cit. 2016-10-19]. Dostupné online.
  3. POLÁŠ, Martin. Lampa na RTVS končí. Zabil ju Mika, tvrdí Hríb. medialne.etrend.sk (Bratislava: TREND Holding), 2015-01-15. Dostupné online [cit. 2016-02-13]. ISSN 1337-0006.
  4. LUHA, Marián. Bude relácia Pod lampou so Štefanom Hríbom pokračovať? [online]. masmedialne.info, 2015-11-20, [cit. 2016-10-19]. Dostupné online.
  5. HRÍB, Štefan. .týždeň - prekvapenia 2016. .týždeň (Bratislava: W PRESS), 2016-01-22. Dostupné online [cit. 2016-10-19]. ISSN 1336-653X.

Externé odkazy

upraviť