Podnik jednotlivca je podnik fyzickej osoby – podnikateľa. Na Slovensku tento pojem konkrétne zahŕňa:

  • 1 PODNIK A PODNIKANIE – ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA [online]. wolterskluwer.sk, [cit. 2017-11-14]. Dostupné online.