Podnikanie

subjekt vykonávajúca obchodovanie s tovarom, službami alebo obojím
(Presmerované z Podnikateľka)

Podnikaním sa všeobecne rozumie vlastnenie a činnosť podniku alebo činnosť podnikateľa a/alebo samostatné rozhodovanie o zámere, právnej forme, umiestnení, organizácii, miere zadĺženia, rozdelení zisku a pod. podniku. Konkrétne definície sa rôznia.

Obchodné právo

upraviť

Na Slovensku sa v praxi zďaleka najčastejšie podnikanie definuje podľa staršieho znenia § 2 Obchodného zákonníka ako: sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Od mája 2018 bola táto definícia v Obchodnom zákonníku rozšírená nasledovne: sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu .

Ďalšia možná definícia: Podnikanie je činnosť zameraná na dosiahnutie podnikových cieľov.

Základným znakom podnikania je ekonomická samostatnosť podnikov, ale všeobecné podmienky podnikania upravuje legislatíva: Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Zákon o živnostenskom podnikaní, ktoré upravujú:

  • poistenie podnikateľa
  • záväzkové vzťahy
  • hospodársku súťaž
  • účtovníctvo podnikateľa

Daňové právo

upraviť

Zákon o dani z príjmov v § 6 definuje podnikanie v súvislosti s príjmami takto: „Príjmami z podnikania sú:

  • a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  • b) príjmy zo živnosti,
  • c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedené v písmenách a) a b) [t.j. napríklad príjmy súkromných veterinárov, audítorov, daňových poradcov a notárov],
  • d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti“

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Podnikanie
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Podnikanie