Podobnosť (filozofia)

Podobnosť je vzťah medzi dvoma entitami, ktorého podstatou je transformácia, pomocou ktorej možno jednu entitu premeniť na inú, pričom určité podstatné veličiny zostanú invariantné.

Pojem podobnosti sa v exaktnej podobe objavil najprv v geometrii, menovite v euklidovskej geometrii.Pojem podobnosti možno považovať za špeciálny prípad pojmu analógie. Niekedy sa termíny analógia a podobnosť považujú za ekvivalentné. Existencia podobnosti je základom zvláštnej formy reduktivneho úsudku, v ktorom sa z podobnosti usudzuje na úplnú zhodu.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.