Podolský potok (prítok Horného Dudváhu)

prítok Horného Dudváhu

Podolský potok je potok na Strednom Považí, v juhozápadnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to ľavostranný prítok Horného Dudváhu, meria 4 km a je tokom IV. rádu.

Podolský potok

(prítok Horného Dudváhu)

potok
Zdrojnica Veľký Plešivec, Trnavská pahorkatina
Ústie Horný Dudváh, Podolie
Dĺžka km
Povodie (Horný) Dudváh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-10-009
Číslo recipienta 4-21-10-1527
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny, v podcelku Trnavská pahorkatina, v časti Podmalokarpatská pahorkatina, na juhovýchodnom úpätí Veľkého Plešivca (483,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 270 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu východojuhovýchodným smerom, postupne sa stáča na juhovýchod a následne na krátkom úseku na juh. Z pravej strany potom priberá prítok (198,0 m n. m.) z lokality Pod hájikmi a odtiaľ už pokračuje juhovýchodným smerom. Napokon podteká cestu II. triedy č. 504, preteká intravilánom obce Podolie, pričom zároveň vstupuje do podcelku Dolnovážska niva, do časti Dudvážska mokraď. Na východnom okraji obce ústi v nadmorskej výške cca 176 m n. m. do Horného Dudváhu.