Poetika mýtu je výskum mýtu z hľadiska predhistórie literatúry. Poetika mýtu skúma pretváranie všeobecných predstáv do zmyslovo konkrétnych foriem v mýte, čiže obraznosť, ktorá je špecifická pre mýtus a ktorú neskôr od mýtu prevzalo aj umenie.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.