Pohľad (aspekcia, aspexia (z lat. aspectio - pohľad, pozorovanie), vyšetrenie pohľadom/zrakom/vonkajším pozorovaním, inšpekcia, najmä vo veterinárstve aj adspekcia) [1] je jedna zo súčastí fyzikálneho vyšetrenia pacienta lekárom. Lekár pacienta pozoruje počas celého vyšetrenia i pri vzájomnom rozhovore (anamnéze). Sleduje jeho chovanie i vzhľad, neskôr pri vyšetrení prezrie i jednotlivé časti tela pacienta. Veľký význam tu majú skúsenosti vyšetrujúceho. Aspekcia vyžaduje kvalitné a rovnomerné osvetlenie, ideálne prirodzené slnečné svetlo.

  • KORDAČ, Václav. Vnitřní lékařství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody. Praha : Univerzita Karlova, 1989. 60-044-89. (po česky)
  1. KÁBRT, Ján. Stručný lekársky slovník. Martin : Osveta, 1980. ISBN 80-217-0494-2. S. 47.