Pohanstvo

(Presmerované z Pohan)

Pohanstvo alebo paganizmus (z lat. paganus - vidiečan) je označenie, ktoré používajú vyznavači abrahámovskych monoteistických náboženstiev pre západné predkresťanské, prírodné alebo polyteistické náboženstvá.

V širšom význame termín pohan môže označovať všetkých inovercov, agnostikov alebo ateistov. Môže to teda byť:

  • človek, ktorý nie je žid ani kresťan, príp. ani moslim (iba v islame)
  • človek, ktorý sa nehlási k žiadnemu zo svetových náboženstiev
  • vyznavač polyteistického náboženstva (antických náboženstiev, predkresťanských európskych náboženstiev alebo moderného novopohanstva)
  • vyznavač prírodného náboženstva

Etnológovia termín pohanstvo nepoužívajú a nahrádzajú ho označeniami ako šamanizmus, polyteizmus, animizmus, pretože má často negatívne konotácie (ako napr. neveriaci, arab. káfir).

Pohan je obvyklý preklad islamského termínu مشرك mušrik, označujúceho presnejšie polyteistu, niekoho kto pripisuje Alahovi rovnocenných a pácha tak hriech zvaný شرك širk, alebo modloslužobníctvo. Príbuzným termínom je كافر káfir, voľne prekladaný ako neveriaci alebo apostata, niekto kto odmieta prijať Alláha alebo v širšom zmysle islámsku vieru.

V islamskej teológii sa vedie debata, či sú kresťania a židia mušrikín (modloslužobníci) alebo káfirín (odmietači), pretože spadajú do kategórie ahl adh-dhimma (أهل الذمة - ľud zmluvy) a ahl al-kitáb (أهل الكتاب- ľud knihy).

Moderný paganizmus

upraviť

Moderné polyteistické, panteistické alebo panenteistické prírodné náboženstvá sa označujú ako novopohanstvo.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o pohan
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pohanstvo