Pohon všetkých kolies

Pohon všetkých kolies je koncepcia pohonu automobilu, pri ktorej sú poháňané všetky nápravy, resp. kolesá. Podľa počtu náprav vozidla sa môžu vyskytovať označenia:

  • Pohon 4 × 4 - pri dvojnápravových vozidlách (osobné a nákladné)
  • pohon 6 × 6 - pri trojnápravových vozidlách (nákladné)
  • pohon 8 × 8 - pri štvornápravových vozidlách (ťažké nákladné)
  • pohon 10 × 10 - pri päťnápravových vozidlách (ťažké nákladné, vojenské)
  • pohon 12 × 12 - pri šesťnápravových vozidlách (ťažké nákladné, vojenské)