Pointa je výrazné až prekvapivé vyvrcholenie textu. Tento prvok mikrokompozície je typický najmä pre epigram, aforizmus, anekdotu, vtip a novelu.