Poissonov zákon (adiabatický dej)

Poissonov zákon (iné názvy: Poissonova rovnica, Poissonov vzťah, všeobecná rovnica pre zmenu stavu plynu) je fyzikálny zákon, ktorý matematicky opisuje tzv. adiabatický dej v ideálnom plyne, pri ktorom nedochádza k tepelnej výmene medzi plynom a jeho okolím.

Pri adiabatickom deji sa mení tlak, objem a teplota plynu, nemení sa však jeho entropia.

Zákon znie:

respektíve inak:

Kde:

p = tlak
V = objem
T = termodynamická teplota
= Poissonova konštanta

Pozri ajUpraviť