Polis bol v starovekom Grécku najrozľahlejšie štátne spoločenstvo. Polis tvorilo len mesto a územie ležiace okolo neho. Mesto bolo hospodárskym a náboženským centrom. Kolónie boli po stránke štátoprávnej samostatné. V prípadoch spojenectva si boli polis rovnoprávne.

Štáty s rozľahlejším územím vznikali až od doby Alexandra Macedónskeho a držala ich pohromade vojenská moc.

Podľa Hegela je polis prototyp súdržnosti a integrácie.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.