Polohrúbka materiálu

Polohrúbka materiálu je hrúbka materiálu, ktorá zníži veľkosť prechádzajúceho ionizujúceho žiarenia práve o polovicu. Jeden materiál má rôznu polohrúbku pre rôzne druhy žiarenia a ich energetické spektrá.[1]

Tieniace vlastnostiUpraviť

Každé žiarenie má inú prenikavosť materiálom a iným spôsobom s ním interaguje.[2] Preto neexistuje jediné univerzálne a optimálne riešenie. Všeobecne najlepšiu tieniacu schopnosť majú ťažké prvky, ako napríklad olovo. Pri ťažkých prvkoch však môže vznikať sekundárne žiarenie. Napríklad žiarenie beta sa pri zastavení, alebo zbrzdení (napríklad olovom) môže meniť na brzdné žiarenie.[3] Preto pre žiarenie beta môže byť vhodnejšie tienenie hliníkom, alebo látkami s vysokým obsahom vodíka - voda, polyetylén a pod.

Výpočet poklesu žiareniaUpraviť

𝐼=𝐼0 

  • 𝐼0 hustota prúdu častíc vstupujúca do materiálu
  • 𝐼 hustota prúdu častíc vystupujúca z materiálu
  • 𝜇 lineárny súčiniteľ zoslabenia
  • 𝑥 vzdialenosť

Polohrúbky materiálovUpraviť

Polohrúbka pre úzky paralelný zväzok žiarenia gama:[4]

Energia Olovo Železo Betón Voda Vzduch
0,62 MeV 6 mm 12 mm 37 mm 80 mm 6 650 mm
1,25 MeV 11 mm 17 mm 51 mm 110 mm 9 440 mm
2,5 MeV 14 mm 23 mm 74 mm 157 mm 13 860 mm

ReferencieUpraviť