Polostrov (iné názvy: peninsula[1], staršie [a po česky]: poloostrov[2]) je časť pevniny alebo veľkého ostrova, ktorá výrazne a ďaleko vybieha do mora a aspoň z troch štvrtín je obklopená vodou mora.[3]

Satelitná snímka polostrova Boso, Japonsko

Príklady veľkých polostrovov[3][4]:

Zdroje upraviť

  1. peninsula. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
  2. polostrov. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p – r. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 227.
  3. a b polostrov. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
  4. [1]