Pomiaslo je potok na Strednom Pohroní, v centrálnej časti okresu Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Slatiny, meria 8,4 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v Javorí na severovýchodnom úpätí Lomného (907,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 660 m n. m., pri osade Kráľová. Od prameňa tečie na krátkom úseku sprvu na severovýchod cez spomenutú osadu, následne sa stáča a pokračuje na sever. Ďalej mení smer toku na severozápad, štyrikrát sa výraznejšie esovito stáča a preteká zalesneným územím. Na dolnom toku tečie najprv smerom na sever, potom sa oblúkom stáča na severovýchod a preteká intravilánom mesta Zvolen, mestskou časťou Môťová. Napokon podteká cestu I. triedy č. 16 a severne od Môťovej, na území mesta, sa v nadmorskej výške cca 312 m n. m. vlieva do Slatiny. Nepriberá žiadne významnejšie prítoky.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.