Posúvač (armatúra)

armatúra

Posúvač je typ potrubného uzáveru, ktorý dovoľuje pri plnom otvorení prietok plným prierezom potrubia. Teleso posúvača je výrazne väčšie, ako pri ostatných typoch uzáverov, pretože uzatvárací prvok sa musí do neho úplne zasunúť. Uzatvárací prvok má dve tesniace plochy a jeho vysúvanie je riešené pohybovou skrutkou. To mu zabezpečuje ďalšiu výhodu, pomalé otváranie a možnosť regulovať prietok postupne. Pohon skrutky môže byť ručný, alebo elektrický. Je vhodný aj pre najväčšie svetlosti potrubí.

Posúvač
Animácia funkcie posúvača

ZdrojeUpraviť

  • BARTOŠ, Josef; NOVÁK, Vítězslav; ŠLÉGL, Miroslav. Časti strojov II -III. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, n.p., 1978. 584 s.