Menovitá svetlosť

(Presmerované z Svetlosť potrubia)

Menovitá svetlosť alebo menovitá svetlosť potrubia či skrátene svetlosť potrubia je normalizovaný približný vnútorný priemer potrubia. Udáva sa v milimetroch a označuje sa DN. V minulosti sa v česko-slovenských normách označovala JS alebo Js.

Posúvač pre potrubie svetlosti 800 mm (DN 800)

Pre konkrétne použitie sa na základe maximálneho prevádzkového prietoku vypočíta z rovnice kontinuity toku požadovaný priemer potrubia a zvolí sa najbližší vyšší rozmer DN. Pre menovitú svetlosť je platná norma STN EN ISO 6708. [1].

Menovité svetlosti

upraviť

Prvých niekoľko členov radu menovitých svetlostí je (v mm): DN 6, DN 8, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 500, ... [2]

Referencie

upraviť
  1. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.STN EN ISO 6708 [online]. [Cit. 2019-10-06]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  2. www.panfitinka.cz.e-shop pre inštalatérov. [online]. [Cit. 2019-10-06]. Dostupné online.
  • BARTOŠ, Josef; NOVÁK, Vítězslav; ŠLÉGL, Miroslav. Časti strojov II -III. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, n.p., 1978. 584 s.