Poseidónios z Apameie

Poseidónios z Apameie alebo Poseidonios z Apameie (asi * 135 pred Kr. - † 51 pred Kr.) bol grécky filozof, predstaviteľ stoicizmu, najvýznamnejší žiak Panaitia, doxograf.[1]

Spojil opäť jednotlivé vedy a filozofiu do jednoty. Podnikol študijné cesty po celom svete (jeho hlavnými odbormi voli zemepis, dejepis, astronómia), potom založil na Rode stoickú školu. Tak ho navštívil rad Rimanov, napr. Cicero a Pompeius, ktorého vojenským činom venoval obdivnú historiografickú monografiu.[1]

Encyklopedické záujmy sa odrážajú v jeho literárnej tvorbe, známej dnes priamo iba zo zlomkov. Mal veľký vplyv na rímskych autorov: na Cicera, Sallustia, Caesara, Tacita, Seneku, Marka Aurelia. Cicero použil rad jeho prác, napr. v Somnium Scipionis cítiť ohlas jeho chápania sveta.[1] Podľa neho je svet nesmierny živý organizmus, ktorého časti sú spojené obdivuhodnou harmóniou.[2]

  1. a b c FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  2. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Ďalšia literatúra

upraviť
  • LONG, Anthony A. Hellénistická filosofie : stoikové, epikurejci, skeptikové. Preklad Petr Kolev. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2003. 341 s. (Dějiny filosofie; zv. 3.) ISBN 80-7298-077-7. S. 263 – 269.