Postriežka alebo nesprávne čakaná[1] je individuálny spôsob poľovania, pri ktorom poľovník stojí alebo sedí v úkryte pri priechodoch zveri alebo na miestach, kde sa zver chodí pásť, a striehne na jej priblíženie, pričom poštriežkou sa rozumie aj miesto upravené na takýto spôsob lovu.[2] Ako úkryt môže poľovník použiť ker, skupinu stromov, vopred pripravený zásed alebo záštitu či vysoký posed, na ktorom vetriaca zver poľovníka nespozoruje tak rýchlo, ako keď je na zemi. Miesto musí zaujať zavčasu, skôr, než zver prichádza na predpokladané miesto. Najvhodnejší čas na postriežku je ráno alebo večer, no možno takto poľovať aj v inom čase, v závislosti od druhu zveri, na ktorú sa poľuje.[3]

Americký poľovník striehne na posede na jelene

Referencie upraviť

  1. Poľovnícke názvoslovie L - P, Okrúhle: Poľovnícke združenie Vlčie údolie, c2014, http://www.pzvlcieudolie.sk/polovnicke-nazvoslovie-l-p, dost. 2021-01-17 
  2. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „postriežka“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 80-224-0750-X 
  3. Bancík, Ľudovít (1978), „Lov a zužitkovanie zveri“, in Bancík, Ľubovít, Základy poľovníctva (2. dopl. vyd.), Bratislava: Príroda, vydavateľstvo kníh a časopisov, str. 214 

Pozri aj upraviť