Povinský potok je potok na dolných Kysuciach, tečie vo východnej časti okresu Kysucké Nové Mesto.[1] Je to ľavostranný prítok Kysuce, má dĺžku 8,4 km a je tokom IV. rádu.

Povinský potok
potok
Zdrojnica Černatín, Kysucká vrchovina
Ústie Kysuca, Povina
Dĺžka 8,4 km
Povodie Kysuca
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-06-100
Číslo recipienta 4-21-06-4774
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Kysuckej vrchovine, v podcelku Vojenné[2], na juhozápadnom svahu Černatína (922,2 m n. m.), západne od sedla Meriadov (769,9 m n. m.), v nadmorskej výške približne 730 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie na západ cez Povinskú dolinu, sprava najprv priberá prítok zo západného svahu Černatína, potom zľava zo SSZ svahu Obelca (841 m n. m.), nasleduje ľavostranný prítok zo západného svahu Obelca a pravostranný z juhovýchodného svahu Priehybu (812,6 m n. m.). Pri chate Jedľovina priberá zľava významný prítok tečúci cez osadu Tatárovci a vytvára oblúk prehnutý na sever, pričom sprava priberá prítok prameniaci západne od Priehybu. Následne preteká osadou Belanovci a zľava priberá významný prítok, Sidorovský potok. Následne vstupuje do geomorfologického celku Javorníky (podcelok Nízke Javorníky, časť Kysucká kotlina[2]), kde pokračuje intravilánom obce Povina. Tu sa tok stáča viac smerom na ZSZ tu postupne priberá pravostranný prítok zo západného svahu Skáčkovej hory, ľavostranný prameniaci západne od osady Sidorovci, pravostranný z juhovýchodného svahu Pleše (686,5 m n. m.), ľavostranný spod kóty 535 m a pravostranný z lokality Predná Pleš. Stáča sa na severozápad, podteká štátnu cestu I/11, opúšťa intravilán obce a západne od nej ústi v nadmorskej výške cca 354 m n. m. do Kysuce.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-31]. Dostupné online.